неделя, 8 март 2015 г.

ТРОЙНО РОДИТЕЛСТВО


Митохондриална наследственост и бебета от „трима родители“ – опасности и предизвикателства
  
Преди седмица Британският парламент одобри с голямо мнозинство използването на така наречената „митохондриална терапия“. Това развълнува хората, но и ги накара да се замислят какво в действителност означава това, а учените да защитават все по-ожесточено значението на научния прогрес за здравето на хората.

Нека влезем в малко подробности за интимния свят на нашите клетки, за да разберем какво точно възнамеряват да правят учените с нашите бъдещи деца.
Митохондриите са органели, намиращи се в клетката и осигуряваща нейната енергия. Наричат ги още нейните електроцентрали. Интересно, е че митохондриите притежават собствен геном, една кръгова ДНК молекула, много, много по-малка от ДНК, която се намира в ядрото на клетката. Митохондриалната ДНК кодира малко гени - 37 на брой  (на фона на 22 000 гени в ядрото). Тези гени, макар и малко на брой, обаче, са много важни за енергийния метаболизъм на клетката. Протеините, които се синтезират от митохондриалните гени, участват в дихателните вериги. Ето защо, когато митохондриите са увредени или функционират неправилно, се проявяват тежки  заболявания между които неврологични разстройства, аутизъм, миопатии, диабет и редица други тежки синдроми. Тъй като при процеса на оплождането на яйцеклетката се унаследяват предимно майчините митохондрии, тези заболявания се унаследяват по майчина линия.

С развитието на науката и новите технологии стана възможно увредените или неправилно функциониращи митохондрии на майката да бъдат отстранени от вече оплодената яйцеклетка и да бъдат заменени с такива от яйцеклетка на здрава жена. Това се постига, като ядрото от оплодената яйцеклетка на майката, се изважда и се поставя в лишена от ядро яйцеклетка на здрава жена, жена, в чиито клетки митохондриите функционират напълно нормално. Така се получава яйцеклетка с нормални митохондрии, която бива имплантирана ин витро в бъдещата майка. С други думи, огромната част от генетична информация (в ядрото) идва от майката и бащата, и само малка част, тази в митохондриите, идва от друга, здрава жена. Така, че обявеното от някои журналисти „дете от трима родители“ е преувеличено. На практика само няколко гена, отговорни за енергийните нужди на клетката, се подменят. И това се прави в името на раждането на здраво и щастливо дете, вместо на дете с тежко, нелечимо заболяване. Кои родители ще са по-щастливи?
Нормално е да си зададем няколко въпроса:
1. Напълно безопасна ли е техниката?
2. Ако няма голяма промяна в генетично отношение, то няма ли да има повлияване на епигенетично ниво на бъдещите деца, родени след такава техника?
3. Не се ли отваря така вратата за свободна намеса в човешкия геном и създаване на деца с поръчкова генетика?

Нашето мнение е, че с легализирането на "митохондриалната терапия" човечеството прави още една крачка в борбата с болестите, в конкретния случай в борбата с бича на наследствените заболявания. В тази техника няма нищо фундаментално ново. Тя е подобна на някои от техниките на ин витро зачеването, с което толкова сме свикнали и което вече приемаме за нормално. В техническо отношение митохондриалната терапия е малко по-сложна, но иначе няма нови неща. Следователно се очаква след известно време цялата дандания около тази нова техника да отшуми. Съвсем естествено е всички страни да приемат тази терапия като възможност в борбата с нелечими наследствени заболявания.

Дали ще има повлияване на епигенетично ниво? 
Вероятно, да! 
Но то се случва и сега при ин витро оплождането. Светът се е съгласил с този риск при досега практикуваните ин витро практики. Така, че сигурно ще поеме и този риск. 

А, дали не се тръгва по пътя на „дизайнерските бебета“? 
Това зависи само от нивото на развитие на обществото. Доколко стриктно и внимателно се спазват ограниченията. А, иначе, то и сега могат да се правят генетично променени бебета. Технологията го позволява. Дали това ще се превърне в кошмар зависи от самите хора, от човечеството. Това не бива да води до спиране на изследванията, до закриване на лаборатории и ограничаване работата на учените, които търсят нови начини за борба с болестите.
Защото както са доказали много диктатори спирането на прогреса не води подопечните им народи до по-качествен и щастлив живот!

http://www.chromatinepigenetics.com/p/blog-page_2.html доц. д-р Георги Милошев
Специалности:
Молекулярна биология и генетика, Епигенетика, Генотоксикология, Екогенотоксикология, Нутригеномика и Епигеномика, Генетика и Епигенетика на асистираната репродукция, Епигенетика на остаряването
Дългогодишен популяризатор на науката в България.