неделя, 2 декември 2018 г.

ГЕННА РЕДАКЦИЯ НА ХОРА - ПОСТИЖЕНИЕ ИЛИ ЗАПЛАХАЕто на, дойде и този момент........

Вече си имаме първото генно редактирано бебе. И то не едно, а две. 

Новината дойде от Китай. 
Защо от Китай?

Ами защото в Китай много далновидно влагат огромни средства в наука. От една страна Китай разполага с огромен свободен капитал, но освен това в Китай явно мислят в перспектива! Защото науката, както се вижда, наистина започва да представлява „непосредствена производствена сила“.

Защо това е историческо събитие. 

Първо, това е първата стъпка от един наистина епохален процес.
Нека да обясним.
От научна гледна точка събитието няма аналог. За първи път се променя по точно определен начин генетичен материал още в първите няколко клетки от началото на един нов индивид. Това означава, че всички клетки на роденото дете съдържат променения генетичен материал. Така, както твърди и д-р Хе, се отваря вратата за лекуване на над 12 000 генетични болести, повечето от които много тежки и всичките нелечими досега. Всъщност д-р Хе е успял да изреже в оплодена яйцеклетка (зигота) част от гена CCR5 (дълъг 32 нуклеотида) за протеин, който участва в изграждането на рецептора, през който вируса на ХИВ прониква в клетките. https://www.sciencemag.org/news/2018/11/ethics-aside-does-crispr-baby-experiment-make-scientific-sense. След тази генетична манипулация рецепторът не се изгражда правилно и вирусът не може да влезе и зарази клетките на индивида, който притежава тази индуцирана мутация. Д-р Хе е извършил тази манипулация в 22 зиготи, от които били имплантирани 16, и само две са довели до износена бременност. От тази бременност са се родили две момичета близначки. В едното момиче са редактирани и двете копия на гена, а в дугото само едното копие. Хе споменва, че има още една успешна бременност, от която се очаква раждане на ново редактирано бебе. Като оставим настрана техническите проблеми, които винаги възникват и трябва да бъдат решавани при всяка работа с генетичен материал, д-р Хе не е извършил нищо чак толкова трудно и революционно. Тази манипулация е достъпна за всяка съвременна генетична лаборатория, в която хората си разбират от работата.

Всъщност, постижението на Хе е в смелостта да го направи.
И тук идва въпросът с етиката на това генно редактиране на ембриони. Възможността за генно редактиране на човешки индивиди повдига изключително сложни етични, философски, социални, юридически и политически въпроси. Първият и най-важен въпрос е: може ли и трябва ли в името на лекуване на много тежки генетични болести да се разреши генното редактиране на ембриони?

Въпросът може да се постави и обратно: трябва ли генното редакртиране на ембриони за лекуването на зловещи генетични болести да бъде забранено, за да се предотвратят злоупотреби и най-вече създаването на безсмислено редактирани индивиди?

Отговорите на тези въпроси никак не са лесни.

Нека кажем нашето мнение на учени и генетици. 

Смятаме, че CRISPR технологиите все-още не са достигнали необходимото сигурно ниво и не са доказали своята висока безопасност, за да се използват върху ембриони, които после да се имплантират и отглеждат до бебета. Така, че изследвания чрез CRISPR – да, но използването за редактиране на човешки емриони с цел раждане на бебе, засега – не!

И така ние приветстваме първата крачка към сериозното лечение на генетичните заболявания, но нека да бъдем внимателни. Рано е още.

http://www.chromatinepigenetics.com/p/blog-page_2.html проф. д-р Георги Милошев
Специалности:
Молекулярна биология и генетика, Епигенетика, Генотоксикология, Екогенотоксикология, Нутригеномика и Епигеномика, Генетика и Епигенетика на асистираната репродукция, Епигенетика на остаряването
Дългогодишен популяризатор на науката в България.


http://www.chromatinepigenetics.com/p/blog-page_7.html
доц. д-р Милена Георгиева
Специалности:  
Генетика, Епигенетика, Молекулярна биология, Нутригеномика, Нутриепигеномика, Епигенетика на заболяванията и остаряването
Популяризатор на науката в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар