вторник, 21 юли 2015 г.

Е-та в храните - нов поглед

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_j7a80qm5 


В броя си от септември 2014 г. Списание 8 публикува очерк със заглавие „Разрешени Е-та увреждат ДНК”. Той беше посветен на резултатите от наскоро приключило научно изследване върху влиянието на някои хранители добавки, означавани с Е номер, извършено от екипа ни (Лабораторията по молекулярна генетика към Институт по молекулярна биология към БАН) с ръководител доц. Георги Милошев.
Прилагайки иновативен метод, установихме, че 6 добавки в храните, означавани с Е, увреждат ДНК. Дори в дози, многократно по-ниски от сега разрешените, те създават риск от рак и други заболявания

Това са три оцветителя - еритрозин (Е127), индиго кармин (Е132) и фаст грийн (E143);  консервантът - натриев нитрит (E 250) и 4-аминоантипирин (4ААР) - с широко приложение във фармацевтичната промишленост.

Установихме, че допустимите стойности на изследваните Е-та предизвикват увреждане в ДНК. Причиняват скъсвания във веригата на ДНК – на едната или и на двете нишки. Това води до възникване на мутации в ДНК и може да повлияе негативно процесите на репликация (удвояване на ДНК) и/или транскрипция (презаписването на информация), което е опасно за организма. 
Основното следствие от уврежданията в ДНК е, че те могат да предизвикат рак.
Изследването показа, че опасността остава дори при намаляване на дозата на тестваните Е-та.

Категорични сме, че за да няма увреждане в  ДНК и съответно риск от рак, въпросните 6 Е-та трябва да са в концентрации от 10, 100 и дори 1000 пъти по-малки от сега нормативно разрешените. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар