За нас...

“Учените, които уважавам са учените, които се стараят да бъдат разбирани, използват ясен език, и редят думите правилно за да бъде разбрано какво всъщност работят. Като цяло ние сме подложени на истинска салата от думи, научен жаргон, използван неправилно, извън контекста и в крайна сметка неразбираемо. “
учен и един от най-известните популяризатори на науката.

Ние сме малка група ентусиасти на науката. Вярваме, че науката трябва да се прави за и да се използва от тези, които плащат ежедневно за нея, а това сме всички ние - хората.
Както казва Ричард Доукинс (в цитата по-горе), науката страда от това, че е сложна и неразбираема за хора, които не са специалисти в дадена област. В този блог искаме да говорим за наука разбираемо. Затова блогът ще бъде на български. Въпреки че в полето на науката, за която ще говорим генетика, епигенетика, молекулярна биология, възприетият официален език е английският, ние ще говорим на български и надяваме се – разбираемо.
Всеки човек, независимо дали иска или не иска, отделя на практика от труда си за развитието на научното познание. Нека разберем какво науката дава обратно на хората за техните вложения. Защото в научните среди също има хора, които се трудят много (нека се надяваме, че те са по-голямата част ;). Те се опитват да разработят лекарство, за да помогнат на хора в трудно положение, трудят се да намерят нови енергийни източници, за да се спасим от зависимостта от изкопаемите горива или разработват нови информационни технологии, за да можем да се свържем и достигнем до вас. Проблемът е, че често, увлечени в своите научни интереси, те забравят защо всъщност го правят, за кого работят и на кого са нужни техните усилия. Говорят на неразбираем научен език и дори понякога крият своето незнание зад научни термини.
Е, ще се опитаме да разкажем какво ние разбираме от науките генетика, епигенетика и молекулярна биология.
Тук не важи поговорката: „Мълчанието е злато“. По-добре кажи или попитай нещо грешно, за да разбереш истината, отколкото да останеш с грешните си представи, само защото си мълчал. Нека направим дискусия.
Участвайте!


Ние сме Лаборатория по Молекулярна генетика, Институт по Молекулярна биология, БАН. Лабораторията се ръководи от проф. д-р Георги Милошев и за нас може да научите повече на www.chromatinepigenetics.com